ที่เดียวครบ ...เลือกลงทุนได้หลากหลาย
กับการลงทุนกองทุนรวม ผ่าน บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล

ลงทุนกองทุนรวม ผ่าน บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล

  • เปิดบัญชีเดียว สามารถเลือกลงทุนกองทุนได้หลากหลายประเภท จาก 18 บลจ. กว่า 900 กองทุน
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับซื้อผ่าน บลจ.โดยตรง
  • มีช่องทางการซื้อขาย สับเปลี่ยนกองทุน ที่สะดวกรวดเร็ว
  • มีผู้เชี่ยวชาญแนะนำกองทุนที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ลงทุน
  • สามารถติดตาม ผลการลงทุน ผ่านระบบออนไลน์
  • บริการสรุปยอดเงินลงทุนของทุกกองทุนทุก บลจ.

รายชื่อ บลจ. ที่ บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน

ติดต่อสอบถาม

สนใจติดต่อขอเอกสารเปิดกองทุนได้ที่ฝ่าย Private Investment โทร 02-846-8649