หุ้นกู้อนุพันธ์ (ELN) คืออะไร

คือเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ที่เกิดจากการผสมกันอย่างลงตัวระหว่างหุ้นกู้กับอนุพันธ์ในตราสารหุ้น เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในหุ้นกู้ทั่วไปด้วยการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับราคาหุ้น จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้นักลงทุน สามารถกำหนดรูปแบบการลงทุนอย่างผสมผสานระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุนได้ และเป็นการลงทุนระยะสั้นเพียง 1-9 เดือน

Protected Bull ELN คืออะไร?

คือหุ้นกู้อนุพันธ์ประเภทหนึ่ง เป็นตั๋วเงินระยะสั้นอายุ 1-3 เดือน ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในหุ้นกู้ทั่วๆไป โดยผลตอบแทนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับหุ้นอ้างอิง ระยะเวลาการลงทุน และระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Level)

Protected Bull ELN ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทก์การลงทุนสำหรับนักลงทุนที่รอจังหวะการเข้าซื้อหุ้นในระดับราคาที่ต้องการ และเป็นเครื่องมือในการสร้างผลตอบแทนระยะสั้น โดยเฉพาะในช่วงที่ทิศทางตลาดหุ้นไม่ชัดเจน หรือมีแนวโน้มตลาดขาขึ้น


ทำไมต้องลงทุน Protected-Bull ELN?

ขยายผลตอบแทนให้มากกว่าตราสารหนี้ทั่วไปหรือเงินฝากระยะสั้นด้วยระดับความเสี่ยงที่สามารถเลือกได้สร้างโอกาสในการซื้อหุ้นในระดับราคาที่ต้องการ ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน ลงทุนในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นมีแนวโน้มไม่ชัดเจนหรือแกว่งตัวขึ้น (sideway-up) ได้ดี สร้างผลตอบแทนในระยะสั้นได้


ใครเหมาะจะลงทุนใน Protected-Bull ELN?

นักลงทุนที่ต้องการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อทยอยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้


กำไรขาดทุนสูงสุดของ Protected-Bull ELN?

กำไรสูงสุดเท่ากับ อัตราผลตอบแทนซึ่งขึ้นอยู่กับหุ้นอ้างอิง อายุของหุ้นกู้อนุพันธ์ และระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนออกแบบ ขาดทุนสูงสุดไม่เกิน ระดับราคาคุ้มครองเงินต้น 80%


ใครที่สามารถลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์ได้?

ผู้ลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์ต้องเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศของ ก.ล.ต. ที่ กจ.9/2555 ซึ่งมีเกณฑ์ดังนี้

บุคคลธรรมดา
คือ ผู้มีสินทรัพย์ 50 ล้านบาทขึ้นไป หรือ มีรายได้ต่อปี 4 ล้านบาทขึ้นไป หรือ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 10 ล้านบาทขึ้นไป
นิติบุคคล
คือ ผู้ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้น 100 ล้านบาทขึ้นไป หรือ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 20 ล้านบาทขึ้นไป

ทำไมต้อง ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี

ลูกค้าสามารถมั่นใจในบริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ CGS-CIMB Group กลุ่มบริษัททางการเงินชั้นนำในอาเซียนซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ทางการเงิน และบริษัทได้รับการคงอันดับเครดิตภายในประเทศที่ "AA- (tha)" โดย ฟิทซ์ เรทติ้งส์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558
บริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด มีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์และมีนโยบายบริหารจำกัดความเสี่ยง (Hedging) นั่นหมายถึง ทางบริษัทมุ่งหวังประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับจากผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอ