การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

เพิ่มโอกาสการลงทุนในหุ้นชั้นนำของโลกไปกับบริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยเราได้เชื่อมโลกการลงทุนในตลาดหุ้นชั้นนำของโลกไว้ให้ท่านในที่เดียว ทั้งระบบซื้อขายแบบ Multi-markets, ระบบการชำระราคาแบบ Multi-currencies รวมถึงบทวิเคราะห์ในตลาดภูมิภาคระดับ Award winning research ที่จะทำให้การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่านไม่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากอีกต่อไป


3 ขั้นตอนง่ายๆในการเริ่มต้นลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

 • 1. เปิดบัญชี
 • 2. ฝากเงิน
 • 3. เริ่มต้นซื้อขาย

ขั้นตอนการเปิดบัญชี

กรณีลูกค้าใหม่
 1. ติดต่อขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศกับเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทฯหรือเจ้าหน้าที่แผนก Cross Border Trading
 2. กรอกรายละเอียดในชุดเปิดบัญชี พร้อมกับแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 3. บริษัทฯ จะทำการพิจารณาอนุมัติบัญชีเพื่อซื้อขายหุ้นต่างประเทศตามระเบียบบริษัทฯ โดยท่านจะได้รับจดหมายแจ้งรายละเอียดบัญชีสำหรับซื้อขายหุ้นต่างประเทศทางไปรษณีย์
 4. เมื่อท่านได้รับเลขที่บัญชีสำหรับซื้อขายหุ้นต่างประเทศแล้ว โปรด register (วิธีการ register โปรดคลิ๊กที่นี่) เพื่อทำการสร้าง username และ password สำหรับเข้าสู่ระบบซื้อขาย
 5. ท่านสามารถ login เข้าสู่ระบบซื้อขาย iTrade *
กรณีลูกค้าปัจจุบัน
 1. ติดต่อขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศกับเจ้าหน้าที่การตลาดของท่านหรือเจ้าหน้าที่แผนก Cross Border Trading
 2. กรอกรายละเอียดในชุดเปิดบัญชีเพิ่มเติม สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ พร้อมกับแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้
  • สำเนาบัตรประชาชน
 3. บริษัทฯ จะทำการพิจารณาอนุมัติบัญชีเพื่อซื้อขายหุ้นต่างประเทศตามระเบียบบริษัทฯ โดยท่านจะได้รับจดหมายแจ้งรายละเอียดบัญชีสำหรับซื้อขายหุ้นต่างประเทศ
 4. เมื่อท่านได้รับเลขที่บัญชีสำหรับซื้อขายหุ้นต่างประเทศแล้ว โปรด register (วิธีการ register โปรดคลิ๊กที่นี่) เพื่อทำการสร้าง username และ password สำหรับเข้าสู่ระบบซื้อขาย
 5. ท่านสามารถ login เข้าสู่ระบบซื้อขาย iTrade *

* ท่านจะเริ่มส่งคำสั่งซื้อขายได้ต่อเมื่อ ท่านฝากเงินเข้ามายังบัญชีธนาคารของบริษัทฯเพื่อเป็นหลักประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ดาวโหลดแบบฟอร์มเปิดบัญชีให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


ขั้นตอนการฝากเงิน

ประเภทบัญชี

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ จะเป็นบัญชีแบบ Cash balance เท่านั้น โดยท่านต้องฝากเงินเข้ามาเพื่อเป็นหลักประกันก่อนเริ่มซื้อขาย (วงเงินซื้อขายจะเท่ากับจำนวนหลักประกันที่ฝากเข้ามา หัก buffer 3%)

เงินลงทุน

เงินลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำคือ 200,000 บาท (ครั้งต่อไปไม่มีกำหนดขั้นต่ำ) ท่านสามารถฝากเงินเข้ามาในบัญชีธนาคาร
ของบริษัทฯ โดยวิธี Bill Payment หรือตัด ATS

ในการฝากเงินเข้ามาเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เงินของท่านจะถูกเก็บไว้ใน custodian ในต่างประเทศ ดังนั้น ท่านจะต้องระบุสกุลเงินที่ต้องการโอนออก โดยสกุลเงินที่ท่านสามารถโอนออกได้แก่ USD HKD SGD และ GBP

หากท่านฝากเงินเข้ามาภายใน 15.30 น. ท่านจะได้รับวงเงินซื้อขายในวันทำการถัดไป
หากท่านฝากเงินเข้ามาหลัง 15.30 น. ท่านจะได้รับวงเงินซื้อขายในอีก 2 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินออกต่างประเทศ (Remittance Out) คือ 1,000 บาท ต่อการโอน ต่อสกุลเงิน
ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าประเทศ (Remittance In) – ไม่มี


ขั้นตอนการซื้อขาย

ตลาดที่สามารถทำการซื้อขายได้
ประเทศตลาดหลักทรัพย์ ชั่วโมงการซื้อขาย
(Local Time)
ชั่วโมงการซื้อขาย
(Thailand Time)
วันชำระราคา สกุลเงินชำระราคา
สิงคโปร์
SGX
9.00 น.-17.00 น. 8.00 น.-16.00 น. T+2 SGD
มาเลเซีย
Bursa
9.00 น.-12.30 น.
14.30 น.-17.00 น.
8.00 น.-11.30 น.
13.30 น.-16.00 น.
T+3 MYR
ฮ่องกง
HKEx
9.30 น.-16.00 น. 8.30 น.-15.00 น. T+2 HKD
อเมริกา
NYSE/NASDAQ/AMEX
9.30 น.-16.00 น. 20.30 น.-03.00 น.*
21.30 น.-04.00 น.
T+2 USD
เวียดนาม
HOSE/HNX
9.00 น.-11.30 น.
13.00 น.-15.00 น.
9.00 น.-11.30 น.
13.00 น.-15.00 น.
T+2 USD/VND
อังกฤษ
LSE
8.00 น.-16.30 น. 14.00 น.-22.30 น.*
15.00 น.-23.30 น.
T+2 GBP

* Subject to daylight saving

วงเงินในการซื้อขาย

วงเงิน จะคำนวณจากหลักประกันคงเหลือในบัญชีของผู้ลงทุน โดยมีการกันวงเงินไว้ 3% สำหรับคำนวณค่าคอมมิสชั่นสิ้นวัน

การส่งคำสั่งซื้อขาย
 1. ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบ iTrade ท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านทางระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.
  จุดเด่นของระบบซื้อขายหุ้นต่างประเทศ iTrade
  • สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศใน 6 ตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของโลก (SGX, BURSA, HKEX, NYSE, NASDAQ, AMEX) ได้ในบัญชีเดียวกัน
  • สามารถเก็บเงินในบัญชีได้ถึง 4 สกุลเงิน (USD, SGD, HKD, MYR and GBP)
  • การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Direct Market Access (DMA)
  • สามารถเรียกดูราคาซื้อขาย Real-time ของแต่ละตลาดฯได้*
  • สามารถจัดกลุ่มหลักทรัพย์ที่ติดตามได้
  • สามารถเรียกดูข้อมูลบัญชีย้อนหลังได้
  • เครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจลงทุนทั้ง Fundamental และ Technical
  • บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ในตลาดภูมิภาคระดับ Award winning research

  ท่านสามารถศึกษาวิธีการใช้ระบบ iTrade เพิ่มเติมได้จากคู่มือ คลิ๊กที่นี่

 2. ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Cross Border Trading Team ที่เบอร์ 02-846-8698, 02-846-8699 ได้ในเวลาทำการประเทศไทย 8.30 น. - 17.30 น.

  สำหรับการส่งคำสั่งซื้อขาย นอกเวลาทำการประเทศไทย สามารถติดต่อได้ที่ SG Central Dealing Desk ที่เบอร์ +656-232-5888

ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
ประเทศ ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย * ค่าธรรมเนียมจากตลาดหลักทรัพย์ *
ผ่านระบบ iTrade ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
สิงคโปร์ 0.3%
(Min SGD 18)
0.5%
(Min SGD 30)
Clearing fee (Max SDG 600)
Trading fee
0.0325%
0.0075%
มาเลเซีย 0.3%
(Min MYR 40)
0.5%
(Min MYR 67)
Contract Stamp (Max RM 200)
Clearing fee (Max RM 1000)
GST on comm *
0.1%
0.03%
ฮ่องกง 0.3%
(Min HKD 80)
0.5%
(Min HKD 133)
Stamp Duty
Trading Levy
Trading fee
0.1%
0.0027%
0.005%
อเมริกา
(NYSE, AMEX
and NASDAQ)
0.3%
(Min USD 18)
0.5%
(Min USD 30)
SEC fee (sell side only) 0.0013%
เวียดนาม
HOSE, HNX
- 0.45%
(Min VND 600,000)
Exchange Charge
Sale Tax (sell side only)
0.03%
0.1%
อังกฤษ - 0.45%
(Min GBP 45)
Stamp duty (buy side only) 0.5%

* ค่าธรรมเนียมการซื้อขายและค่าธรรมเนียมจากตลาดหลักทรัพย์ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
* ค่าธรรมเนียมจากตลาดหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการประกาศของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศนั้นๆ
* ถ้าลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ไม่ตรงตามสกุลเงินที่มีอยู่ บริษัทจะทำการแลกเปลี่ยนเงินตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันทำการถัดไป (T+1) หรืออย่างช้าไม่เกิน Settlement Date

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าธรรมเนียม ตลาดหลักทรัพย์  
ค่าโอนเงินออก (Remittance Out) ทุกตลาด 1,000 บาท / การโอน / สกุลเงิน
ค่าโอนเงินเข้า (Remittance In) ทุกตลาด ไม่มี
Custodian fee - สิงคโปร์(SGX) AUM fee, 0.0025% p.a.
- เวียดนาม(HOSE/HNX) Portfolio fees: 0.09% of portfolio value (Quarterly basis)
- มาเลเซีย(Bursa),ฮ่องกง(HKEx), อเมริกา(NYSE/NASDAQ/AMEX) ไม่มี
Handling Fee for Dividend /
Right Issue / Warrant Conversion
ทุกตลาด SGD3 per counter
Dividend collection fee เฉพาะฮ่องกง 0.12% per counter
Script fee เฉพาะฮ่องกง HKD 1.5 per board lot
ADR fee เฉพาะหุ้น ADR ในตลาดอเมริกา USD 0.01 per share

* ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมจากสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ได้รับของผู้ถือหุ้นอาจเปลี่ยนแปลงได้
* ธุรกรรมการโอนหลักทรัพย์ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ Cross Border Trading