ข่าวสาร

13 Mar 2020

ปรับปรุงเกณฑ์การขายชอร์ตเป็นการชั่วคราว

ตลาดหลักทรัพย์ฯได้ปรับปรุงข้อบังคับการการขายชอร์ต ตามรายละเอียดใน file แนบ

กรุณา กด donwload เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม