ข่าวสาร

01 Jul 2020

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคาร (ATS fee) จากลูกค้าทั่วไป สำหรับรายการชำระราคาที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับลูกค้าประเภท Cash Account (Cash ATS) และ บัญชีออมหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้าทั่วไปประเภทบัญชีชำระราคาผ่านระบบ ATS (บัญชีเงินสด) เป็นจำนวน 14บาท (ไม่รวมVAT) มีผลตั้งแต่รายการซื้อขายหลักทรัพย์วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  เป็นต้นไป

 

รายละเอียดของประกาศตามแนบ