ข่าวสาร

22 Nov 2019

การเปิดและปิดฐานะ และ การกำหนดราคาเพื่อทำธุรกรรม SSF Block Trade

บริษัทขอเรียนแจ้งวิธีการและเงื่อนไขการเปิดและปิดฐานะ และการกำหนดราคาเกี่ยวกับธุรกรรม SSF Block Trade รายละเอียดตามเอกสารแนบ