ข่าวสาร

06 Sep 2019

หลักทรัพย์ EARTH

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ้นสามัญของ EARTH จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยจะเปิดให้ซื้อขายชั่วคราวระหว่างวันที่ 11 - 19 ก.ย.2562 และให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance โดยจะดำเนินการเพิกถอนหุ้นสามัญของ EARTH จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยมีผลวันที่ 20 ก.ย.62