ข่าวสาร

28 Jun 2019

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถูก SP มานาน เป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 1 – 31 ก.ค. 2562

ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะเปิดให้ซื้อขายเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2562 จานวน 16 บริษัท คือ A5 BLISS BUI CHUO EARTH GSTEL IFEC KC KTECH NBC NMG POLAR PRO STHAI TSF และ WR

รายละเอียดตามเอกสารแนบ