ข่าวสาร

29 Apr 2020

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563