ข่าวสาร

06 Dec 2017

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตราการกำกับการซื้อขาย ระดับ tb มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค 2560 เป็นต้นไป

ระดับ tb หมายถึง หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดล่วงหน้าก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (Cash Balance A/C)