ข่าวสาร

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563

16 Oct 2020

แจ้งเริ่มใช้เกณฑ์ปกติ Short Sell และ Ceiling & Floor ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับใช้เกณฑ์ชั่วคราวราคาเสนอขายชอร์ต (Short Sell) และเกณฑ์ราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่าสุด (Ceiling & Floor) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปรับเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) ของ SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Sector Futures และ Single Stock Futures โดยจะสิ้นสุดเกณฑ์ชั่วคราวในวันที่ 30 กันยายน 2563 นั้น

25 Sep 2020

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลบังคับใช้ 24 กันยายน 2563

24 Sep 2020

CGS-CIMB Trader Camp 2020 # Season 2 (โทรแจ้งผลสัมภาษณ์ครบแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่สนใจโครงการนี้ค่ะ)

ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านเข้าอบรม วันที่ 15 ก.ย. 2563 เพื่อเป็น Prop Trader มืออาชีพ Coaching โดย Trader ที่มีประสบการณ์

15 Sep 2020

แจ้งปิดระบบ IFIS Internet เพื่อปรับปรุงระบบ ในวันเสาร์ ที่ 12 ก.ย. 2563 เวลา 9.00 น. และ เปิดให้บริการตามปกติ ในวันจันทร์ ที่ 14 ก.ย.เวลา 7.30 น.

11 Sep 2020

Job Opportunity

เปิดรับสมัครงาน

08 Sep 2020

ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม เนื่องในวันหยุดชดเชยสงกรานต์

ทางบริษัทขอแจ้งประกาศวันหยุดเพิ่มเติมตามวันหยุดตามประเพณีสงกรานต์ ใน วันศุกร์ที่ 4 กันยายน และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563

21 Aug 2020

TFEX Trading Challenge 2020

รายละเอียดเพิ่มเติม ของ โครงการ TFEX Trading Challenge 2020

14 Aug 2020

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อในบัญชี Cash Balance

หลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง และหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตราการกำกับหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2563

29 Jul 2020

ELN

24 Jul 2020

หน้าที่
จากทั้งหมด 3