ข่าวสาร

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562

14 Apr 2019

แจ้งปิดระบบ Smile Trading และ Efin trade เพื่อปรับปรุงระบบ

ปิดระบบ Smile Trading และ EfinTrade ในวันเสาร์ที่ 23 มี.ค.2562 เวลา 6.00-17.00 น

22 Mar 2019

07DW - ข้อมูลค่าความผันผวนสำหรับหุ้นอ้างอิงของ DW

ข้อมูลค่าความผันผวนแฝง (implied volatility) และค่าความผันผวนในอดีต (historical volatility) ประจำวันที่ 22/03/2019

22 Mar 2019

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อในบัญชี Cash Balance

หลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง และหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตราการกำกับหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่ 22 มีนาคม 2562

11 Mar 2019

หลักเกณฑ์การระงับการซื้อหลักทรัพย์บัญชีออมหุ้น (EWB) กรณีลูกค้าไม่วางประกัน(เงินสด) ก่อนการซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ของลูกค้า 3(สาม) งวดการลงทุนติดต่อกัน บริษัทจะดำเนินการห้ามซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีออมหลักทรัพย์ (EWB) ของลูกค้าทันที ตั้งแต่งวดการลงทุนของเดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป

15 Feb 2019

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ลูกค้าบุคคลธรรมดา)

22 Oct 2018

รายละเอียด Gold Online

ข้อมูลและรายละเอียดของ Gold Online เริ่มซื้อขายวันที 5 พ.ย.2561

19 Oct 2018

Easy Wealth Builder Investment Pick

แนะนำหุ้นสำหรับลงทุนแบบ DCA ประจำไตรมาส4 /2561

24 Sep 2018

Settrade Streaming ไม่รองรับการใช้งานร่วมกับระบบปฎิบัติการ Firefox ทีต่ำกว่า 5.3

ลูกค้าสามารถใช้งานได้ปกติโดยใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการ Chrome หรือ Firefox (version สูงกว่า 5.3) สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ Customer Support 02-841-9000 ต่อ 8696 , 8697

19 Jul 2018

ลงทุนหุ้นเวียดนามวันนี้ไม่พลาด..ทุกการเคลื่อนไหว

07 May 2018

หน้าที่
จากทั้งหมด 2