ข่าวสาร

แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัท

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด” และเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น “CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป และ ใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษในธุรกิจหลักทรัพย์เป็น “CGS-CIMB”

08 Feb 2018

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

07 Feb 2018

แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบบริการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าผ่าน Online

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในบริการ ทางบริษัทขอให้ท่านลูกค้าที่ใช้บริการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าใช้ระบบ Settrade แทนระบบ Efin Trade ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561

02 Feb 2018

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อในบัญชี Cash Balance

หลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง และ หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตราการกำกับหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

05 Jan 2018

การปรับระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

การปรับระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ จาก T+3 เป็น T+2

03 Jan 2018

Winning Awards : Asia Money Brokers Poll 2017 >> คลิ๊ก "download" เพื่อดูรายละเอียดรางวัลที่ได้รับ

ความสำเร็จอีกครั้ง กับ 47 รางวัล จาก Asia Money Brokers Poll 2017

18 Dec 2017

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตราการกำกับการซื้อขาย ระดับ tb มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค 2560 เป็นต้นไป

ระดับ tb หมายถึง หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดล่วงหน้าก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (Cash Balance A/C)

06 Dec 2017

07DW

รายชื่อ DW ที่ออกโดย CIMB Securities

03 Nov 2017

สื่อสารคำเตือนเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น IPO

สำนักงาน กลต. ได้มีข้อความและหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับ กระแสข่าว IPO ไปหลอกผู้ลงทุนหลายราย โดยอ้างว่ามีหุ้น IPO ทั้ง ๆ ที่ไม่มี ทำให้ผู้ลงทุนต้องสูญเงินไปจำนวนมาก คลิ๊กเพื่ออ่าน "รู้ทันลงทุน เช็คให้ดีก่อนลงทุน"

18 Oct 2017

แนวทางการดำเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทฯขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินการ กรณีมีการผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดดังนี้

02 Oct 2017

หน้าที่
จากทั้งหมด 2