ข่าวสาร

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

21 Nov 2017

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อในบัญชี Cash Balance

หลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง และ หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตราการกำกับหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2560

13 Nov 2017

07DW

รายชื่อ DW ที่ออกโดย CIMB Securities

03 Nov 2017

สื่อสารคำเตือนเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น IPO

สำนักงาน กลต. ได้มีข้อความและหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับ กระแสข่าว IPO ไปหลอกผู้ลงทุนหลายราย โดยอ้างว่ามีหุ้น IPO ทั้ง ๆ ที่ไม่มี ทำให้ผู้ลงทุนต้องสูญเงินไปจำนวนมาก คลิ๊กเพื่ออ่าน "รู้ทันลงทุน เช็คให้ดีก่อนลงทุน"

18 Oct 2017

แนวทางการดำเนินการกรณีมีการผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทฯขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินการ กรณีมีการผิดนัดการส่งมอบหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดดังนี้

02 Oct 2017

Update Efin Trade Plus on PC (New version)

ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ระบบ Efin Trade Plus บน PC จะแสดงหน้าจอให้ลูกค้า update new version โดยกดปุ่ม "Start" ระบบจะ install โดยอัตโนมัติ

27 Sep 2017

CIMBS Career

CIMBS offers a career development with competitive salary and fringe benefits which commensurate with your experiences. Join us. An enriching journey awaits you.

22 Sep 2017

แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานใหญ่ อาคารสินธร ชั้น 3, อาคารสินธร ชั้น 17, เสริมมิตร , ปาร์ค เวนเจอร์

บริษัทฯ ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานใหญ่ อาคารสินธร ชั้น 3, อาคารสินธร ชั้น 17, เสริมมิตร , ปาร์ค เวนเจอร์

21 Sep 2017

ขยายเวลาการซื้อขายช่วง Night Session ของ Gold Futures และยังไม่เปิดให้บริการธุรกรรมการซื้อขาย Gold-D

ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 TFEX ขยายเวลาซื้อขาย Gold Futures ในช่วง Night Session ถึงเวลา 23.55 น. กรณีลูกค้าลืมรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบออนไลน์ สามารถ reset password ด้วยตัวได้เอง โดยดำเนินการตามคู่มือ download >> คู่มือการใช้งาน >> วิธี reset password กรณีลืมรหัสผ่าน

31 Aug 2017

แจ้งเปลี่ยนแปลงบริการ TFEX Night Trade

บริษัทขอแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป รายการซื้อขายในช่วงกลางคืน บริษัทจะให้บริการเฉพาะช่องทาง On-line เท่านั้น

13 Jul 2017

หน้าที่
จากทั้งหมด 2