ข่าวสาร

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลบังคับใช้ 13 มกราคม 2564

13 Jan 2021

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564

05 Jan 2021

CGS-CIMB Trader Camp # Season 3 โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้ต้องการเป็น Prop Trader มืออาชีพ

ประกาศผล ผู้เข้าผ่านสัมภาษณ์ และ ได้เข้าร่วมโครงการ CGS-CIMB Trader Camp # Season 3 (เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งผลกับผู้สมัครโดยตรง)

21 Dec 2020

แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย Block Trade

ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 บริษัทฯจะคิดอัตราดอกเบี้ยเปิดและปิดฐานะ และการกำหนดราคาเพื่อทำธุรกรรม SSF Block Trade

21 Dec 2020

แจ้งปิดระบบ EfinTrade เพื่อปรับปรุงระบบ ในวันพุธที่ 16 ธ.ค. 2563 เวลา 18.00-20.00 น.

14 Dec 2020

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ลูกค้าบุคคลธรรมดา)

30 Nov 2020

คู่มือการใช้งานฟังก์ชั่นทบทวน KYC และ แบบประเมินความเสี่ยง

ลูกค้าสามารถทบทวนข้อมูล KYC และ แบบประเมินความเสี่ยงผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว คลิก เพื่อดูคู่มือ

02 Nov 2020

แจ้งเริ่มใช้เกณฑ์ปกติ Short Sell และ Ceiling & Floor ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับใช้เกณฑ์ชั่วคราวราคาเสนอขายชอร์ต (Short Sell) และเกณฑ์ราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่าสุด (Ceiling & Floor) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปรับเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) ของ SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Sector Futures และ Single Stock Futures โดยจะสิ้นสุดเกณฑ์ชั่วคราวในวันที่ 30 กันยายน 2563 นั้น

25 Sep 2020

Job Opportunity

เปิดรับสมัครงาน

08 Sep 2020

ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม เนื่องในวันหยุดชดเชยสงกรานต์

ทางบริษัทขอแจ้งประกาศวันหยุดเพิ่มเติมตามวันหยุดตามประเพณีสงกรานต์ ใน วันศุกร์ที่ 4 กันยายน และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563

21 Aug 2020

หน้าที่
จากทั้งหมด 2