ข่าวสาร

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2562

27 Jun 2019

07DW - ข้อมูลค่าความผันผวนสำหรับหุ้นอ้างอิงของ DW

ข้อมูลค่าความผันผวนแฝง (implied volatility) และค่าความผันผวนในอดีต (historical volatility) ประจำวันที่ 26/06/2019

26 Jun 2019

พบกับ Stock Futures 19 ตัวใหม่ เริ่มซื้อขาย 10 มิ.ย 2562

รายละเอียดตาม file แนบ

30 May 2019

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อในบัญชี Cash Balance

หลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง และหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตราการกำกับหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2562

21 May 2019

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

17 May 2019

ประชาสัมพันธ์ งานตลาดหลักทรัพย์สัญจร จ.บุรีรัมย์

เทศกาลลงทุน ออมหุ้น สร้างเงินล้าน 25 พ.ค 2562 เวลา 8.00-16.00 สนามช้างอารีนา จ.บุรีรัมย์

01 May 2019

หลักเกณฑ์การระงับการซื้อหลักทรัพย์บัญชีออมหุ้น (EWB) กรณีลูกค้าไม่วางประกัน(เงินสด) ก่อนการซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ของลูกค้า 3(สาม) งวดการลงทุนติดต่อกัน บริษัทจะดำเนินการห้ามซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีออมหลักทรัพย์ (EWB) ของลูกค้าทันที ตั้งแต่งวดการลงทุนของเดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป

15 Feb 2019

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ลูกค้าบุคคลธรรมดา)

22 Oct 2018

รายละเอียด Gold Online

ข้อมูลและรายละเอียดของ Gold Online เริ่มซื้อขายวันที 5 พ.ย.2561

19 Oct 2018

Easy Wealth Builder Investment Pick

แนะนำหุ้นสำหรับลงทุนแบบ DCA ประจำไตรมาส4 /2561

24 Sep 2018

หน้าที่
จากทั้งหมด 2