ข่าวสาร

ปิดระบบ Smile Trading พื่อปรับปรุงระบบ

แจ้งปิดระบบ Smile Trading วันเสาร์ที่ 22 กย. 61 เวลา 09.00-14.00 น.

21 Sep 2018

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561

17 Sep 2018

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อในบัญชี Cash Balance

หลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง และ หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตราการกำกับหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่ 17 กันยายน 2561

20 Aug 2018

Settrade Streaming ไม่รองรับการใช้งานร่วมกับระบบปฎิบัติการ Firefox ทีต่ำกว่า 5.3

ลูกค้าสามารถใช้งานได้ปกติโดยใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการ Chrome หรือ Firefox (version สูงกว่า 5.3) สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ Customer Support 02-841-9000 ต่อ 8696 , 8697

19 Jul 2018

Easy Wealth Builder Investment Pick

แนะนำหุ้นสำหรับลงทุนแบบ DCA

17 Jul 2018

ลงทุนหุ้นเวียดนามวันนี้ไม่พลาด..ทุกการเคลื่อนไหว

07 May 2018

แจ้ง update ระบบ Efin-Multimarket จากการยกเลิกใช้งาน Efin-Derivatives

ทาง EfinTrade จะทำการ update โปรแกรม ทั้งบน PC และ Mobile เพื่อรองรับการยกเลิกใช้งาน Efin-Derivatives ซึ่งจะมีผลเฉพาะลูกค้าที่ใช้งาน Efin-Multimarket ต้องทำการ ตั้งค่า ใน Favorite List ใหม่ มีผลตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น เป็นต้นไป

28 Mar 2018

แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัท

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด” และเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น “CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป และ ใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษในธุรกิจหลักทรัพย์เป็น “CGS-CIMB”

15 Feb 2018

Settrade Disclaimer

ทาง Settrade ได้มีการ update ข้อความ Disclaimer โดยทางลูกค้ามารถอ่าน และ ยอมรับ "ข้อตกลงก่อนการใช้บริการ" ได้ตามเอกสารแนบ

07 Feb 2018

แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบบริการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าผ่าน Online

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในบริการ ทางบริษัทขอให้ท่านลูกค้าที่ใช้บริการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าใช้ระบบ Settrade แทนระบบ Efin Trade ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561

02 Feb 2018

หน้าที่
จากทั้งหมด 2