ข่าวสาร

ปิดระบบ Online Trading ชั่วคราว

แจ้งปิดระบบ Online Trading ชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบ (Broker DR) ในวันเสาร์ ที่ 19 ส.ค. 2560 เวลา 8.00-17.00 น.

18 Aug 2017

แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานใหญ่ อาคารสินธร ชั้น 3, อาคารสินธร ชั้น 17, เสริมมิตร , ปาร์ค เวนเจอร์

บริษัทฯ ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานใหญ่ อาคารสินธร ชั้น 3, อาคารสินธร ชั้น 17, เสริมมิตร , ปาร์ค เวนเจอร์

10 Aug 2017

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อในบัญชี Cash Balance

หลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง และ หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตราการกำกับหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2560

09 Aug 2017

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

25 Jul 2017

แจ้งเปลี่ยนแปลงบริการ TFEX Night Trade

บริษัทขอแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป รายการซื้อขายในช่วงกลางคืน บริษัทจะให้บริการเฉพาะช่องทาง On-line เท่านั้น

13 Jul 2017

CIMBS Thank You Rewards 2017

ช้อปสนุก อิ่มอร่อย กับ รายการสะสมคะแนน CIMBS Point เพื่อแลกรับบัตรกำนัลพิเศษเพื่อลูกค้าคนพิเศษ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2560

30 Jun 2017

อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

01 Jan 2017

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการฝาก ถอน และโอนหลักทรัพย์

21 Dec 2016

หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้า

อ้างถึงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 35/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

06 Dec 2016

หน้าที่
จากทั้งหมด 1