ข่าวสาร

CIMBS Career

CIMBS offers a career development with competitive salary and fringe benefits which commensurate with your experiences. Join us. An enriching journey awaits you.

24 May 2017

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

22 May 2017

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อในบัญชี Cash Balance

หลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง และ หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตราการกำกับหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่ 23 พฤษภาคม 2560

02 May 2017

ข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ GGC

หนังสือชี้ชวน-ข้อมูลสรุป (Executive Summary) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

19 Apr 2017

เอกสารประกอบงานสัมมนา

สนทนาปีระกา เฟ้นหาหุ้นเด็ด และ กองทุน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

27 Feb 2017

แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ สาขา พิจิตร และ หาดใหญ่

บริษัทฯ ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ สาขา พิจิตร และ สาขา หาดใหญ่

15 Feb 2017

แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ สาขา อุดรธานี และ สาขา ขอนแก่น

บริษัท ขอแจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ สาขา อุดรธานี และ สาขาขอนแก่น มีผลตั้งแต่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

07 Feb 2017

แจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ สาขาสมุทรสงคราม

แจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ สาขาสมุทรสงคราม ดังนี้ โทรศัพท์ (ส่วนกลาง) 034-714-400 โทรสาร : 034-713-376

01 Feb 2017

แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ สาขา แม่กลอง

แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ สาขา "แม่กลอง" ตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ดังนี้ โทรศัพท์ (ส่วนกลาง) 034-701-038 แฟกซ์ 034-701-039

01 Feb 2017

Cross Border Trading บริการซื้อขายหุ้นต่างประเทศ

18 Jan 2017

หน้าที่
จากทั้งหมด 2