ข่าวสาร

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564

29 Oct 2021

CGS-CIMB Trader Camp # Season 6 โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้ต้องการเป็น Prop Trader มืออาชีพ

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ และ เข้าสัมภาษณ์ โครงการ CGS-CIMB Trader Camp # Season 6

15 Oct 2021

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564

14 Oct 2021

Job Opportunity

เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมงานกับเรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Support : Online Trading)

12 Oct 2021

บังคับใช้ 2FA ระบบ Efintrade และ Smile Trade วันที่ 1 ตุลาคม 2564

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในธุรกรรมออนไลน์ กรุณาศึกษาคู่มือได้ตามเอกสารแนบ

21 Sep 2021

รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง (Proxy Voting) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564

กรุณา คลิก เพื่อดูรายละเอียด

17 Sep 2021

แจ้งเพิ่มเติมหลักทรัพย์เพื่อธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ในกลุุ่ม SET 100

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

13 Sep 2021

แจ้งปิดระบบ MT4 เพื่อปรับปรุงระบบ ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

07 Sep 2021

แจ้งการเปิดและปิดฐานะ และการกำหนดราคา เพื่อทำธุรกรรม SSF Block Trade

บริษัทฯจะคิดอัตราดอกเบี้ยเปิดและปิดฐานะ และการกำหนดราคาเพื่อทำธุรกรรม SSF Block Trade ตามประกาศที่แจ้งมา ณ ที่น่ี้

03 Sep 2021

เริ่มใช้ 2FA ระบบ IFIS Internet วันที่ 16 กันยายน 2564

เพิ่มความปลอดภัยในธุรกรรมออนไลน์ จะเริ่มใช้ระบบ 2FA IFIS Internet โดยลูกค้าสามารถทำการผูกบัญชีโดย download Profis application ได้ล่วงหน้า โดย นำ SMS-OTP ที่ส่งไปยังเบอร์มือถือที่ให้ไว้กับบริษัท เพื่อยืนยันในระบบ

02 Sep 2021

หน้าที่
จากทั้งหมด 3