ข่าวสาร

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564

16 Jun 2021

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลบังคับใช้ 7 มิถุนายน 2564

07 Jun 2021

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ลูกค้าบุคคลธรรมดา)

01 Jun 2021

โครงการ Algo Futures Trading Talent by CGS-CIMB

รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมชิงรางวัล Gift Voucher มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่ 1 - 30 มิถุนายน 2564

01 Jun 2021

Job Opportunity

Product Research Analyst : Equity Derivatives Department (1 position)

26 Apr 2021

ประกาศ แจ้งช่องทางติดต่อหน่วยงานต่างๆของบริษัท ช่วงสถานการณ์ COVID-19

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรอบสถานการณ์และได้ดำเนินการภายใต้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทบางส่วนปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home) เป็นการชั่วคราว

07 Apr 2021

CGS-CIMB Trader Camp # Season 4 โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้ต้องการเป็น Prop Trader มืออาชีพ (ประกาศชื่อผู้ผ่านเข้าโครงการโดยเจ้าหน้าที่โทรแจ้งเป็นรายบุคคล)

ผู้เข้าผ่านสัมภาษณ์ และ ได้เข้าร่วมโครงการ CGS-CIMB Trader Camp # Season 4 (ปิดรับสมัครและประกาศผลผู้ผ่านเข้าโครงการ)

18 Mar 2021

Job Opportunity

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงานกับเรา

19 Feb 2021

ระบบซื้อขายหุ้นต่างประเทศใหม่ Cross Border Trading

แนะนำระบบใหม่สำหรับการซื้อขายหุ้นต่างประเทศ

18 Feb 2021

แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย Block Trade

ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 บริษัทฯจะคิดอัตราดอกเบี้ยเปิดและปิดฐานะ และการกำหนดราคาเพื่อทำธุรกรรม SSF Block Trade

21 Dec 2020

หน้าที่
จากทั้งหมด 3