ข่าวสาร

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561

15 Jun 2018

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

22 May 2018

ลงทุนหุ้นเวียดนามวันนี้ไม่พลาด..ทุกการเคลื่อนไหว

07 May 2018

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อในบัญชี Cash Balance

หลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง และ หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตราการกำกับหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่ 18 มิถุนายน 2561

30 Apr 2018

แจ้ง update ระบบ Efin-Multimarket จากการยกเลิกใช้งาน Efin-Derivatives

ทาง EfinTrade จะทำการ update โปรแกรม ทั้งบน PC และ Mobile เพื่อรองรับการยกเลิกใช้งาน Efin-Derivatives ซึ่งจะมีผลเฉพาะลูกค้าที่ใช้งาน Efin-Multimarket ต้องทำการ ตั้งค่า ใน Favorite List ใหม่ มีผลตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น เป็นต้นไป

28 Mar 2018

แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัท

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด” และเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น “CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป และ ใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษในธุรกิจหลักทรัพย์เป็น “CGS-CIMB”

15 Feb 2018

Settrade Disclaimer

ทาง Settrade ได้มีการ update ข้อความ Disclaimer โดยทางลูกค้ามารถอ่าน และ ยอมรับ "ข้อตกลงก่อนการใช้บริการ" ได้ตามเอกสารแนบ

07 Feb 2018

แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบบริการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าผ่าน Online

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในบริการ ทางบริษัทขอให้ท่านลูกค้าที่ใช้บริการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าใช้ระบบ Settrade แทนระบบ Efin Trade ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561

02 Feb 2018

CIMBS Career

CIMBS offers a career development with competitive salary and fringe benefits which commensurate with your experiences. Join us. An enriching journey awaits you.

01 Feb 2018

การปรับระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

การปรับระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ จาก T+3 เป็น T+2

03 Jan 2018

หน้าที่
จากทั้งหมด 2