ข่าวสาร

07DW - ข้อมูลค่าความผันผวนสำหรับหุ้นอ้างอิงของ DW

ข้อมูลค่าความผันผวนแฝง (implied volatility) และค่าความผันผวนในอดีต (historical volatility) ประจำวันที่ 14/11/2018

14 Nov 2018

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อในบัญชี Cash Balance

หลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง และ หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตราการกำกับหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2561

12 Nov 2018

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ลูกค้าบุคคลธรรมดา)

22 Oct 2018

รายละเอียด Gold Online

ข้อมูลและรายละเอียดของ Gold Online เริ่มซื้อขายวันที 5 พ.ย.2561

19 Oct 2018

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561

09 Oct 2018

Easy Wealth Builder Investment Pick

แนะนำหุ้นสำหรับลงทุนแบบ DCA ประจำไตรมาส4 /2561

24 Sep 2018

Settrade Streaming ไม่รองรับการใช้งานร่วมกับระบบปฎิบัติการ Firefox ทีต่ำกว่า 5.3

ลูกค้าสามารถใช้งานได้ปกติโดยใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการ Chrome หรือ Firefox (version สูงกว่า 5.3) สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ Customer Support 02-841-9000 ต่อ 8696 , 8697

19 Jul 2018

ลงทุนหุ้นเวียดนามวันนี้ไม่พลาด..ทุกการเคลื่อนไหว

07 May 2018

แจ้ง update ระบบ Efin-Multimarket จากการยกเลิกใช้งาน Efin-Derivatives

ทาง EfinTrade จะทำการ update โปรแกรม ทั้งบน PC และ Mobile เพื่อรองรับการยกเลิกใช้งาน Efin-Derivatives ซึ่งจะมีผลเฉพาะลูกค้าที่ใช้งาน Efin-Multimarket ต้องทำการ ตั้งค่า ใน Favorite List ใหม่ มีผลตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น เป็นต้นไป

28 Mar 2018

แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัท

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด” และเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น “CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป และ ใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษในธุรกิจหลักทรัพย์เป็น “CGS-CIMB”

15 Feb 2018

หน้าที่
จากทั้งหมด 2