ข่าวสาร

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566

13 Dec 2023

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

27 Nov 2023

แจ้งปิดระบบ Smile Trading ในเสาร์ที่ 11 พ.ย.2566 เวลา 8.00-14.00 น. เพื่อทดสอบ BCP

10 Nov 2023

แจ้งการเปิดและปิดฐานะ และการกำหนดราคา เพื่อทำธุรกรรม SSF Block Trade

บริษัทฯจะคิดอัตราดอกเบี้ยเปิดและปิดฐานะ และการกำหนดราคาเพื่อทำธุรกรรม SSF Block Trade ตามประกาศที่แจ้งมา ณ ที่นี้

30 Sep 2023

การชำระหนี้บางส่วนของหุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 (JKN239A) และกำหนดวันจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ JKN239A

07 Sep 2023

CGS-CIMB Trader Camp # Season 11 โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้ต้องการเป็น Prop Trader มืออาชีพ

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 6 ตุลาคม 2566

31 Aug 2023

Job Opportunity

เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมงานกับเรา หลายอัตรา

16 Aug 2023

รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง (Proxy Voting) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566

กรุณา คลิก เพื่อดูรายละเอียด

26 Jun 2023

สิ่งที่ผู้ลงทุนควรทราบ: การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเริ่มใช้ระบบซื้อขายใหม่ วันที่ 8 พ.ค. 66

02 May 2023

ตลาดหลักทรัพย์ขอให้ผู้ลงทุนพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบในหลักทรัพย์ DELTA ก่อนตัดสินใจซื้อขาย

24 Apr 2023

หน้าที่
จากทั้งหมด 4