ข่าวสาร

แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ สาขา พิจิตร และ หาดใหญ่

บริษัทฯ ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ สาขา พิจิตร และ สาขา หาดใหญ่

15 Feb 2017

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

15 Feb 2017

แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ สาขา อุดรธานี และ สาขา ขอนแก่น

บริษัท ขอแจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ สาขา อุดรธานี และ สาขาขอนแก่น มีผลตั้งแต่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

07 Feb 2017

แจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ สาขาสมุทรสงคราม

แจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ สาขาสมุทรสงคราม ดังนี้ โทรศัพท์ (ส่วนกลาง) 034-714-400 โทรสาร : 034-713-376

01 Feb 2017

แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ สาขา แม่กลอง

แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ สาขา "แม่กลอง" ตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ดังนี้ โทรศัพท์ (ส่วนกลาง) 034-701-038 แฟกซ์ 034-701-039

01 Feb 2017

Cross Border Trading บริการซื้อขายหุ้นต่างประเทศ

18 Jan 2017

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560

11 Jan 2017

ประกาศ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Regulatory Fee)

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

28 Dec 2016

อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์

มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560

26 Dec 2016

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อในบัญชี Cash Balance

หลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง และ หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตราการกำกับหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

23 Dec 2016

หน้าที่
จากทั้งหมด 2