ข่าวสาร

07DW - ข้อมูลค่าความผันผวนสำหรับหุ้นอ้างอิงของ DW

ข้อมูลค่าความผันผวนแฝง (implied volatility) และค่าความผันผวนในอดีต (historical volatility) ประจำวันที่ 22/1/2019

22 Jan 2019

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562

15 Jan 2019

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อในบัญชี Cash Balance

หลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง และหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตราการกำกับหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่ 21 มกราคม 2562

12 Nov 2018

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ลูกค้าบุคคลธรรมดา)

22 Oct 2018

รายละเอียด Gold Online

ข้อมูลและรายละเอียดของ Gold Online เริ่มซื้อขายวันที 5 พ.ย.2561

19 Oct 2018

Easy Wealth Builder Investment Pick

แนะนำหุ้นสำหรับลงทุนแบบ DCA ประจำไตรมาส4 /2561

24 Sep 2018

Settrade Streaming ไม่รองรับการใช้งานร่วมกับระบบปฎิบัติการ Firefox ทีต่ำกว่า 5.3

ลูกค้าสามารถใช้งานได้ปกติโดยใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการ Chrome หรือ Firefox (version สูงกว่า 5.3) สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ Customer Support 02-841-9000 ต่อ 8696 , 8697

19 Jul 2018

ลงทุนหุ้นเวียดนามวันนี้ไม่พลาด..ทุกการเคลื่อนไหว

07 May 2018

แจ้ง update ระบบ Efin-Multimarket จากการยกเลิกใช้งาน Efin-Derivatives

ทาง EfinTrade จะทำการ update โปรแกรม ทั้งบน PC และ Mobile เพื่อรองรับการยกเลิกใช้งาน Efin-Derivatives ซึ่งจะมีผลเฉพาะลูกค้าที่ใช้งาน Efin-Multimarket ต้องทำการ ตั้งค่า ใน Favorite List ใหม่ มีผลตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น เป็นต้นไป

28 Mar 2018

แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบบริการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าผ่าน Online

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในบริการ ทางบริษัทขอให้ท่านลูกค้าที่ใช้บริการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าใช้ระบบ Settrade แทนระบบ Efin Trade ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561

02 Feb 2018

หน้าที่
จากทั้งหมด 2