ข่าวสาร

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อในบัญชี Cash Balance

หลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง และหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตราการกำกับหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563

01 Jun 2020

แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย Block Trade

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 บริษัทฯจะคิดอัตราดอกเบี้ยเปิดและปิดฐานะ และ การกำหนดราคาเพื่อทำธุรกรรม SSF Block Trade

01 Jun 2020

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลบังคับใช้ 20 พฤษภาคม 2563

20 May 2020

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563

29 Apr 2020

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ลูกค้าบุคคลธรรมดา)

01 Apr 2020

การปรับเพิ่มจำนวนราคาใช้สิทธิ Strike Price ของ SET50 Options

มีผล 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

18 Mar 2020

ตลาดหลักทรัพย์ฯปรับเกณฑ์ Ceiling & Floor และ Circuit Breaker ชั่วคราว

ทั้ง SET และ TFEX เริ่มมีผลวันที่ 18 มีนาคม 2563 และไม่เกิน 30 มิถุนายน 2563

17 Mar 2020

กำหนดการเปลี่ยนแปลงราคา Daily Price Limit ของสัญญาซื่อขายล่างหน้าเป็นการชั่วคราว

มีผลวันที่ 18 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563

17 Mar 2020

ปรับปรุงเกณฑ์การขายชอร์ตเป็นการชั่วคราว

ตลาดหลักทรัพย์ฯได้ปรับปรุงข้อบังคับการการขายชอร์ต ตามรายละเอียดใน file แนบ

13 Mar 2020

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารจากลูกค้าทั่วไป สำหรับรายการชำระราคาที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์

เลื่อนการเรียกเก็บ จาก วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็น 1 กรกฎาคม 2563

12 Mar 2020

หน้าที่
จากทั้งหมด 2