ข่าวสาร

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อในบัญชี Cash Balance

หลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง และหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตราการกำกับหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่ 03 สิงหาคม 2563

29 Jul 2020

ELN

24 Jul 2020

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลบังคับใช้ 23 กรกฎาคม 2563

23 Jul 2020

อัตราการวางหลักประกันของสินค้าอ้างอิงตราสารอนุพันธ์

มีผลตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

13 Jul 2020

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคาร (ATS fee) จากลูกค้าทั่วไป สำหรับรายการชำระราคาที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับลูกค้าประเภท Cash Account (Cash ATS) และ บัญชีออมหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

01 Jul 2020

ขยายระยะเวลาปรับปรุง เกณฑ์ราคาเสนอขายชอร์ต และ หลักเกณฑ์ราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด เป็นการชั่วคราว

ตลาดหลักทรัพย์ขยายระยุะเวลาการปรับปรุงหลักเกณฑ์เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563

26 Jun 2020

แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย Block Trade

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 บริษัทฯจะคิดอัตราดอกเบี้ยเปิดและปิดฐานะ และ การกำหนดราคาเพื่อทำธุรกรรม SSF Block Trade

01 Jun 2020

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ลูกค้าบุคคลธรรมดา)

01 Apr 2020

การปรับเพิ่มจำนวนราคาใช้สิทธิ Strike Price ของ SET50 Options

มีผล 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

18 Mar 2020

กำหนดการเปลี่ยนแปลงราคา Daily Price Limit ของสัญญาซื่อขายล่างหน้าเป็นการชั่วคราว

มีผลวันที่ 18 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563

17 Mar 2020

หน้าที่
จากทั้งหมด 2