กิจกรรมและสัมมนา

28 Mar 2020

CGS-CIMB Investment Training ประจำเดือนมีนาคม 2563

ตารางอบรมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประจำเดือนมีนาคม 2563

CGS-CIMB สำนักงานใหญ่ อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 2 ห้อง Training Room เวลา 9.00-12.00 น.

วันที่ รายละเอียดการอบรม จำนวนที่นั่งคงเหลือ
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ขอแจ้งยกเลิกการอบรมวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 - เริ่มต้นง่าย ๆ กับการลงทุนในฟิวเจอร์ส (เพื่อความปลอดภัย ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เต็ม

ฟอร์มการสำรองที่นั่ง

เลือกวันในการอบรม *
ชื่อ-นามสกุล *
เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
อีเมล์ * เบอร์โทรศัพท์ *
อาชีพ รายได้ / เดือน
ท่านมีบัญชีซื้อ-ขาย กับ *
 
 
ท่านทราบข่าวการสัมมนาจาก *
   
 
** ใส่ตัวเลขที่คุณเห็น
Captcha Code