กิจกรรมและสัมมนา

16 Feb 2019

Investment Carnival 2019

จับจังหวะลงทุน รับการเลือกตั้ง วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-12.00 น

ณ ห้องประชุมศุกรีย์แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พบกับนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ที่จะมาร่วมพุดคุยถึงทิศทางการลงทุนทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งปีนี้ ไม่ว่าจะเป็น 
 
คุณเกษม พันธ์รัตนมาลา, CFA
Head of Research
CGS-CIMB Securities (Thailand)
 
คุณกิติชาญ ศิริสุขอาชา, CFP
Head of Retail Research
CGS-CIMB Securities (Thailand)
 
คุณวิน พรหมแพทย์, CFA 
Chief Investment Officer
CIMB-Principal Asset Management
 
คุณบดินทร์ พุทธอินทร์, CISA I, CFP®
Head Investment Strategy
CIMB THAI Bank
 
ท่านสามารถเข้าร่วมรับฟังงานสัมนาได้ง่ายๆ เพียงลงทะเบียนสำรองที่นั่งด้านล่างนี้
แล้วพบกันที่งานนะคะ