กิจกรรมและสัมมนา

31 May 2018

สร้าง TFEX Trading Idea สไตล์ CGS-CIMB

สร้างกลยุทธ์การเทรด TFEX สไตล์ CGS-CIMB

ห้อง 603 อาคาร B ชั้น 6 อาคาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ถนนรัชดาภิเษก)

วิทยากรโดย คุณธีรศักดิ์ ธนวรากุล (นักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์)

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 18.30 - 20.30 น

ห้อง 603 อาคาร B ชั้น 6 อาคาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ถนนรัชดาภิเษก)

จำกัด 100 ที่นั่ง