กิจกรรมและสัมมนา

11 Nov 2017

Exclusive Seminar SPOTLIGHT ON MALAYSIA - UNLEASHING BURSA MALAYSIA GEMS

บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด และ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ Thailand & Malaysia Market Outlook พร้อมแนะนำหุ้น Top picks และพิเศษแนะนำบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดฯ BURSA ประเทศมาเลเซีย

ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย สำนักงานใหญ่ หลังสวน

รายละเอียดงานสัมมนา 
 
12.30 – 13.00 น.                : ลงทะเบียน
13.00 – 13.30 น.                : เริ่มงานสัมมนา
                                               หัวข้อ Malaysia Market Outlook & Top picks 
                                               by CIMB Research Malaysia
13.30 – 14.15 น.                : Presentation by PLC 1
14.15 – 15.00 น.                : Presentation by PLC 2
15.00 – 15.30 น.                : พักเบรก
15.30 – 17.00 น.                : หัวข้อ Thailand Market Outlook & Top picks 
                                               by CIMB Research Thailand
17.00 น.                                : จบการสัมมนา
 
* ภายในงานมี พิธีกรช่วยแปลภาษา
 
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 846 8698 - 02 846 8699

วันที่ รายละเอียดการอบรม จำนวนที่นั่งคงเหลือ
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 Exclusive Seminar SPOTLIGHT ON MALAYSIA - UNLEASHING BURSA MALAYSIA GEMS รับได้อีก 47 ที่นั่ง

ฟอร์มการสำรองที่นั่ง

เลือกวันในการอบรม *
ชื่อ-นามสกุล *
เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
อีเมล์ * เบอร์โทรศัพท์ *
อาชีพ รายได้ / เดือน
ท่านมีบัญชีซื้อ-ขาย กับ *
 
 
ท่านทราบข่าวการสัมมนาจาก *