กิจกรรมและสัมมนา

25 Feb 2017

สนทนาปีระกา... เฟ้นหาหุ้นเด็ดและกองทุน

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น7 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

ชั้น7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย( ข้างสถานทูตจีน) รัชดาฯ

        วันเสาร์ที่  25  กุมภาพันธ์ 2560  เวลา  13.00 -16.30 น.

ณ หอประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น7

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ข้างสถานทูตจีน) รัชดาฯ

 

       13.00 น                                  เริ่มลงทะเบียน

       13.30-13.45 น                      กล่าวเปิดงาน  สนทนาปีระกา

                                                      โดย  คุณกิตติศักดิ์  อมรชัยโรจน์กุล   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

                                                      บริษัทหลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี ( ประเทศไทย ) จำกัด

      13.45-15.45 น.                     เศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์และกองทุนปีระกา     

                                                      โดย  คุณ เกษม  พันธ์รัตนมาลา    Head of Research, CIMBS

                                                              คุณดุษณี เกลียวปฏินนท์    CFP® , Head of Wealth Advisory , CIMBT

                                                              คุณวิภาดา จิรพณิช  Head of Equity Investment , CPAM                                                          

      14.45-15.00 น.                    พักรับประทานอาหารว่าง

      15.00-16.30 น.                    ไก่ทอง จิกหุ้นเด็ด เน้นรายตัว

                                                   โดย คุณเกียรติก้อง เดโช นักกลยุทธอาวุโส , CIMBS 

                                                          คุณธีรศักดิ์ ธนวรากุล นักวิเคราะห์, CIMBS

        ผู้ดำเนินรายการ                คุณโสภา ฉันทารุมัย

                                                 พิธีกร รายการ Stock Signal และ ก้าวทันตลาดทุน (Money Channel)

 

 

        

วันที่ รายละเอียดการอบรม จำนวนที่นั่งคงเหลือ
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 สนทนาปีระกา... เฟ้นหาหุ้นเด็ดและกองทุน รับได้อีก 590 ที่นั่ง

ฟอร์มการสำรองที่นั่ง

เลือกวันในการอบรม *
ชื่อ-นามสกุล *
เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
อีเมล์ * เบอร์โทรศัพท์ *
อาชีพ รายได้ / เดือน
ท่านมีบัญชีซื้อ-ขาย กับ *
 
 
ท่านทราบข่าวการสัมมนาจาก *