กิจกรรมและสัมมนา

16 Feb 2017

CIMBS Investment Training ประจำเดือน มีนาคม 2560

ตารางการอบรมผลิตภัณฑ์ต่างๆประจำเดือน มีนาคม 2560 เวลาอบรม: 9.00- 12.00 น.

CIMB สำนักงานใหญ่ อาคารสินธร ทาวเวอร์ ชั้น 3 ห้อง Training Room เวลา 9.00-12.00

CIMBS Investment Training ประจำเดือน มีนาคม 2560

ช่วงเวลาอบรม  9.00 - 12.00 น.

วันที่ รายละเอียดการอบรม จำนวนที่นั่งคงเหลือ
วันเสาร์ที่ 04 มีนาคม 2560 Aspen for Browser (การใช้งานกราฟเบื้องต้น) รับได้อีก 9 ที่นั่ง

ฟอร์มการสำรองที่นั่ง

เลือกวันในการอบรม *
ชื่อ-นามสกุล *
เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
อีเมล์ * เบอร์โทรศัพท์ *
อาชีพ รายได้ / เดือน
ท่านมีบัญชีซื้อ-ขาย กับ *
 
 
ท่านทราบข่าวการสัมมนาจาก *