กิจกรรมและสัมมนา

16 Feb 2017

CIMBS Investment Training ประจำเดือน มีนาคม 2560

ตารางการอบรมผลิตภัณฑ์ต่างๆประจำเดือน มีนาคม 2560 เวลาอบรม: 9.00- 12.00 น.

CIMB สำนักงานใหญ่ อาคารสินธร ทาวเวอร์ ชั้น 3 ห้อง Training Room เวลา 9.00-12.00

CIMBS Investment Training ประจำเดือน มีนาคม 2560

ช่วงเวลาอบรม  9.00 - 12.00 น.

วันที่ รายละเอียดการอบรม จำนวนที่นั่งคงเหลือ
วันเสาร์ที่ 04 มีนาคม 2560 Aspen for Browser (การใช้งานกราฟเบื้องต้น) รับได้อีก 14 ที่นั่ง
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 การใช้งาน Aspen for Browser เครื่องมือวิเคราะห์การลงทุนอย่างง่าย รับได้อีก 16 ที่นั่ง
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 การใช้งาน Efin Trade Plus ผ่าน PC รับได้อีก 17 ที่นั่ง
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 การใช้งาน Efinance เบื้องต้น (efin Stock Pick Up) รับได้อีก 16 ที่นั่ง

ฟอร์มการสำรองที่นั่ง

เลือกวันในการอบรม *
ชื่อ-นามสกุล *
เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
อีเมล์ * เบอร์โทรศัพท์ *
อาชีพ รายได้ / เดือน
ท่านมีบัญชีซื้อ-ขาย กับ *
 
 
ท่านทราบข่าวการสัมมนาจาก *