กิจกรรมและสัมมนา

25 Aug 2018

CGS-CIMBS Investment Training ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ตารางการอบรมผลิตภัณฑ์ต่างๆประจำเดือนสิงหาคม 2561

CGS-CIMB สำนักงานใหญ่ อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 2 ห้อง Training Room เวลา 9.00-12.00

วันที่ รายละเอียดการอบรม จำนวนที่นั่งคงเหลือ
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เตรียมพร้อมกลยุทธ์การลงทุนกับ Aspen ด้วยการวิเคราะห์กราฟเทคนิค รับได้อีก 2 ที่นั่ง

ฟอร์มการสำรองที่นั่ง

เลือกวันในการอบรม *
ชื่อ-นามสกุล *
เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
อีเมล์ * เบอร์โทรศัพท์ *
อาชีพ รายได้ / เดือน
ท่านมีบัญชีซื้อ-ขาย กับ *
 
 
ท่านทราบข่าวการสัมมนาจาก *