กิจกรรมและสัมมนา

16 Mar 2017

CIMBS Investment Training ประจำเดือนเมษายน 2560

ตารางการอบรมผลิตภัณฑ์ต่างๆประจำเดือน เมษายน 2560

CIMB สำนักงานใหญ่ อาคารสินธร ทาวเวอร์ ชั้น 3 ห้อง Training Room เวลา 9.00-12.00

ตารางการอบรมผลิตภัณฑ์ต่างๆประจำเดือน เมษายน 2560

วันที่ รายละเอียดการอบรม จำนวนที่นั่งคงเหลือ
วันเสาร์ที่ 08 เมษายน 2560 การใช้งาน Aspen for Browser เครื่องมือวิเคราะห์การลงทุนอย่างง่าย รับได้อีก 15 ที่นั่ง
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 การใช้งาน Efinance เบื้องต้น (efin Stock Pick UP) รับได้อีก 15 ที่นั่ง
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เริ่มต้นง่ายๆ กับการลงทุนในฟิวเจอร์ส รับได้อีก 13 ที่นั่ง

ฟอร์มการสำรองที่นั่ง

เลือกวันในการอบรม *
ชื่อ-นามสกุล *
เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
อีเมล์ * เบอร์โทรศัพท์ *
อาชีพ รายได้ / เดือน
ท่านมีบัญชีซื้อ-ขาย กับ *
 
 
ท่านทราบข่าวการสัมมนาจาก *