กิจกรรมและสัมมนา

16 Mar 2017

CIMBS Investment Training ประจำเดือนเมษายน 2560

ตารางการอบรมผลิตภัณฑ์ต่างๆประจำเดือน เมษายน 2560

CIMB สำนักงานใหญ่ อาคารสินธร ทาวเวอร์ ชั้น 3 ห้อง Training Room เวลา 9.00-12.00

ตารางการอบรมผลิตภัณฑ์ต่างๆประจำเดือน เมษายน 2560

วันที่ รายละเอียดการอบรม จำนวนที่นั่งคงเหลือ
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 การใช้งาน Efinance เบื้องต้น (efin Stock Pick UP) รับได้อีก 18 ที่นั่ง
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เริ่มต้นง่ายๆ กับการลงทุนในฟิวเจอร์ส รับได้อีก 9 ที่นั่ง

ฟอร์มการสำรองที่นั่ง

เลือกวันในการอบรม *
ชื่อ-นามสกุล *
เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
อีเมล์ * เบอร์โทรศัพท์ *
อาชีพ รายได้ / เดือน
ท่านมีบัญชีซื้อ-ขาย กับ *
 
 
ท่านทราบข่าวการสัมมนาจาก *