กิจกรรมและสัมมนา

16 Mar 2017

CIMBS Investment Training ประจำเดือนเมษายน 2560

ตารางการอบรมผลิตภัณฑ์ต่างๆประจำเดือน เมษายน 2560

CIMB สำนักงานใหญ่ อาคารสินธร ทาวเวอร์ ชั้น 3 ห้อง Training Room เวลา 9.00-12.00

ตารางการอบรมผลิตภัณฑ์ต่างๆประจำเดือน เมษายน 2560