กิจกรรมและสัมมนา

Exclusive Seminar SPOTLIGHT ON MALAYSIA - UNLEASHING BURSA MALAYSIA GEMS

บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด และ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ Thailand & Malaysia Market Outlook พร้อมแนะนำหุ้น Top picks และพิเศษแนะนำบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดฯ BURSA ประเทศมาเลเซีย

11 Nov 2017