เรียนทุกท่าน

 แจ้งทำการปิดระบบชั่วคราว  เพื่อทำการ Maintenance ระบบซื้อขาย

จึงมีความจำเป็นต้องงดให้บริการ Internet เป็นการชั่วคราว  ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. เวลา 08:00 ถึง  วันเสาร์ที่ 29 ก.ค. เวลา 17:00 น.  ดังนี้      

ระบบ Smile Trading ,ระบบ efin Trade plus และระบบ Streamming
 - ระงับบริการทั้งระบบหุ้นและอนุพันธ์ โดยปิดระบบ (Login)  
                                                   
                                                                                  ขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้ด้วย