You are in :
 
 

FAQ

 
 
   
 
Home >> Product & service >> บริการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านอินเตอร์เนต i*Trade@CIMB
บริการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านอินเตอร์เนต i*Trade@CIMB
  อินเตอร์เนต ระบบ Settrade   อินเตอร์เนต ระบบ iFIS Internet 
บริการซื้อ-ขาย หลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เนต ของ Settrade [Internet Trading Settrade]
จุดเด่นในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน Internet  
1.
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายถูกกว่าส่งคำสั่งซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ โดยบริษัทฯจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้

บัญชีที่ชำระค่าซื้อขายแบบฝากเงิน (Cash Balance) อัตราค่าธรรมเนียม 0.15%
บัญชีที่ชำระค่าซื้อขายแบบโอนเงินผ่านธนาคาร (ATS) อัตราค่าธรรมเนียม 0.20%
(เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

2.
นำเสนอข้อมูลของตลาดโดยรวม ข้อมูลการซื้อขายของต่างชาติ,สถาบัน,นักลงทุน ข้อมูลหลักทรัพย์(รายตัว) ข้อมูลข่าวประจำวัน และนำเสนอข้อมูลเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจให้กับนักลงทุนได้อย่างครบถ้วน
3.
สามารถรองรับการซื้อขายผ่าน มือถือ Pocket PC ผ่านiPhone ผ่านiPad
4.
ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง แม้แต่ตอนตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ หรือในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หากมีการส่งคำสั่งในช่วงที่ ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการ คำสั่งก็จะส่งตรงสู่ตลาดหลักทรัพย์ และสามารถตรวจสอบสถานะคำสั่งได้ทันทีจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ สำหรับคำสั่งซื้อขายที่ส่งเข้ามาในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้เปิดทำการ คำสั่งจะถูกจัดเรียงตามลำดับเวลาที่ได้ส่งคำสั่งเข้ามา และจะถูกส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาดเปิดทำการ
5.
สามารถตรวจสอบราคาหุ้นใน Portfolio ของตัวเองได้ตลอดเวลา

ทำไมต้องซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต

• ด้านความปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล ด้วยระบบเข้ารหัสผ่าน 2 ชั้น และเสริมด้วยระบบ Secure Sockets Layer : SSL ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันข้อมูลการซื้อขายและข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

• ความสะดวกสบาย สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งที่บ้าน,ที่ทำงาน,ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่

• ไม่มีข้อจำกัดเวลาการส่งคำสั่งซื้อขาย สามารถส่งคำสั่งได้ตลอด 24 ชั่วโมงแม้ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ

หากคุณส่งคำสั่งในช่วงที่ ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการ คำสั่งของคุณก็จะส่งตรงสู่ตลาดหลักทรัพย์ คุณสามารถตรวจสอบสถานะคำสั่งได้ทันทีจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ สำหรับคำสั่งซื้อขายที่ส่งเข้ามาในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้เปิดทำการ คำสั่งของคุณก็จะถูกจัดเรียงตามลำดับเวลาที่คุณส่งคำสั่งเข้ามา และจะถูกส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาดเปิดทำการ


การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
1. ขั้นตอนการขอเปิดบัญชี

1.1 ติดต่อ ส่วนค้าหลักทรัพย์ออนไลน์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้บริการกรอกแบบฟอร์มการขอเปิดบัญชี
โดย  โทร. 0-2670-8690-5 ที่อยู่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 1,2 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
1.2 เข้าลงทะเบียน( Account Registration)  ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  โดย คลิ๊กที่นี่

2. เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี

บุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประชาชน  หรือ สำเนา Passport
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการทำ ATS (Auto System)
- สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
นิติบุคคล
- สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา Passport ของผู้มีอำนาจ
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจ
- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ( ซึ่งยังไม่หมดอายุ ) จากกระทรวงพาณิชย์
- หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน
- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนา Passport ของผู้รับมอบอำนาจ
- รายชื่อผู้ถือหุ้น ( บอจ.5 ) หรือรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 รายแรก
- สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการทำ ATS
- สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

3. การพิจารณาวงเงิน
- บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติวงเงินสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
โดยหลักฐานในการพิจารณาประกอบกับ หลักฐานทางการเงินที่ได้รับจากท่านและประวัติการติดต่อกับทางบริษัทฯ ( ถ้ามี ) ทั้งนี้หากท่านมีบัญชี ซื้อขายหลักทรัพย์กับทางบริษัทฯ อยู่แล้ว ทางบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติวงเงินรวมจากทุกบัญชีของท่าน

4. การอนุมัติการเปิดบัญชี
-
หลังจากที่บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมและอนุมัติการเปิดบัญชีให้แก่ท่านแล้ว ทางบริษัทฯจะมีจดหมายแจ้งการเปิดบัญชีพร้อมแจ้ง เลขที่บัญชีในการซื้อขายหลักทรัพย์ และ Register code ตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ให้ไว้ ให้ลูกค้าเข้ามา ลงทะเบียน Online เพื่อกำหนด Password และ Pin code ตามLink นี้ https://itrade.cimbsecurities.co.th/Registration.aspx
โดยระบุเลขที่บัญชี และ Register code ที่ได้รับทางไปรษณีย์ หรือ Email ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร

5. การชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์
- ท่านจะต้องใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ( ATS) ในการรับ/ชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น ซึ่งท่านสามารถเลือกใช้บริการ ATS ของธนาคารต่าง ๆ ได้ดังนี้

ธนาคาร เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี สาขา
 ซีไอเอ็มบีไทย CIMB Thai 800-0-09599-9 กระแสรายวัน ถนนหลังสวน
 ซีไอเอ็มบีไทย CIMB Thai 800-0-19630-9 กระแสรายวัน สำนักเพชรบุรี
 ซีไอเอ็มบีไทย CIMB Thai 800-0-17684-6 กระแสรายวัน หาดใหญ่
 ซีไอเอ็มบีไทย CIMB Thai 800-0-18171-3 กระแสรายวัน สมุทรสงคราม
 กรุงเทพ BBL 101-3-32864-4 กระแสรายวัน สนญ.สีลม
 กรุงเทพ BBL 259-3-12089-8 กระแสรายวัน หาดใหญ่
 กรุงเทพ BBL 967-3-00199-7 กระแสรายวัน ถ.นิมานเหมินทร์
 กรุงเทพ BBL 281-3-05883-7 กระแสรายวัน นครสวรรค์
 กรุงเทพ BBL 323-3-03366-5 กระแสรายวัน พิจิตร
 กรุงเทพ BBL 280-3-03980-5 กระแสรายวัน กระบี่
 กรุงเทพ BBL 296-3-05676-3 กระแสรายวัน สุราษฎร์ธานี
 กรุงเทพ BBL 261-3-05009-1 กระแสรายวัน ตรัง
 กรุงเทพ BBL 260-3-07897-9 กระแสรายวัน ขอนแก่น
 กรุงเทพ BBL 301-3-03575-6 กระแสรายวัน สุรินทร์
 กรุงเทพ BBL 284-3-06757-6 กระแสรายวัน อุดรธานี
 กสิกรไทย KBANK 082-1-07180-1 กระแสรายวัน ถนนหลังสวน
 กสิกรไทย KBANK 330-1-02700-0 กระแสรายวัน พัทยาใต้
 กสิกรไทย KBANK 553-1-00283-2 กระแสรายวัน ถ.กาญจนวณิชย์หาดใหญ่
 กสิกรไทย KBANK 258-1-06386-8 กระแสรายวัน ถ.ศรีดอนชัยชม.
 กสิกรไทย KBANK 104-1-06607-1 กระแสรายวัน ถ.โกสีย์นครสวรรค์
 กสิกรไทย KBANK 153-1-03316-3 กระแสรายวัน พิจิตร
 กสิกรไทย KBANK 255-1-04387-0 กระแสรายวัน กระบี่
 กสิกรไทย KBANK 317-1-03397-6 กระแสรายวัน ถ.ตลาดใหม่
 กสิกรไทย KBANK 116-1-04431-4 กระแสรายวัน ตรัง
 กสิกรไทย KBANK 242-1-04902-8 กระแสรายวัน ถ.ประชาสโมสร
 กสิกรไทย KBANK 141-1-04025-5 กระแสรายวัน สุรินทร์
 กสิกรไทย KBANK 110-1-07371-4 กระแสรายวัน อุดรธานี
 ไทยพาณิชย์ SCB 509-3-05982-2 กระแสรายวัน หาดใหญ่
 ไทยพาณิชย์ SCB 049-3-11523-6 กระแสรายวัน ถ.วิทยุ
 ไทยพาณิชย์ SCB 532-3-03986-9 กระแสรายวัน ประตูเชียงใหม่
 ไทยพาณิชย์ SCB 506-3-03531-1 กระแสรายวัน นครสวรรค์
 ไทยพาณิชย์ SCB 650-3-00556-3 กระแสรายวัน พิจิตร
 ไทยพาณิชย์ SCB 572-3-02902-4 กระแสรายวัน กระบี่
 ไทยพาณิชย์ SCB 751-3-01401-1 กระแสรายวัน ถ.กาญจนาวิถี(สุราษฎร์ฯ)
 ไทยพาณิชย์ SCB 512-3-03227-9 กระแสรายวัน ตรัง
 ไทยพาณิชย์ SCB 511-3-04944-8 กระแสรายวัน ขอนแก่น
 ไทยพาณิชย์ SCB 559-3-02531-5 กระแสรายวัน สุรินทร์
 ไทยพาณิชย์ SCB 510-3-05576-8 กระแสรายวัน อุดรธานี
 กรุงไทย KTB 000-6-11347-8 กระแสรายวัน นานา
 กรุงไทย KTB 915-6-03854-2 กระแสรายวัน นิพัทธ์อุทิศ 2
 ทหารไทย TMB 053-1-05600-0 กระแสรายวัน อโศก
 ยูโอบี UOBT 791-3-00628-7 กระแสรายวัน ถนนวิทยุ
 ธนชาติ TBANK 001-3-00912-4 กระแสรายวัน ต้นสน
 กรุงศรีอยุธยา BAY 109-0-02669-2 กระแสรายวัน สี่แยกอโศก
                       
6. เงื่อนไขในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์
- ท่านสามารถสอบถามข้อสงสัยหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ระบบออนไลน์ โทร. 0-2670-8690-5
 
7. วิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
- การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งเชื่อมต่อกับระบบของ Settrade สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

 
 
 
CIMB Group |

All Right Reserved. Copyrights 2010 © CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd.