You are in :
 
 

FAQ

 
 
   
 
Home >> Product & service >> บริการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านอินเตอร์เนต i*Trade@CIMB
บริการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านอินเตอร์เนต i*Trade@CIMB
  อินเตอร์เนต ระบบ Settrade   อินเตอร์เนต ระบบ iFIS Internet 
บริการซื้อ-ขาย หลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เนต ของ Settrade [Internet Trading Settrade]
จุดเด่นในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน Internet  
1.
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายถูกกว่าส่งคำสั่งซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ โดยบริษัทฯจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้

บัญชีที่ชำระค่าซื้อขายแบบฝากเงิน (Cash Balance) อัตราค่าธรรมเนียม 0.15%
บัญชีที่ชำระค่าซื้อขายแบบโอนเงินผ่านธนาคาร (ATS) อัตราค่าธรรมเนียม 0.20%
(เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

2.
นำเสนอข้อมูลของตลาดโดยรวม ข้อมูลการซื้อขายของต่างชาติ,สถาบัน,นักลงทุน ข้อมูลหลักทรัพย์(รายตัว) ข้อมูลข่าวประจำวัน และนำเสนอข้อมูลเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจให้กับนักลงทุนได้อย่างครบถ้วน
3.
สามารถรองรับการซื้อขายผ่าน มือถือ Pocket PC ผ่านiPhone ผ่านiPad
4.
ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง แม้แต่ตอนตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ หรือในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หากมีการส่งคำสั่งในช่วงที่ ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการ คำสั่งก็จะส่งตรงสู่ตลาดหลักทรัพย์ และสามารถตรวจสอบสถานะคำสั่งได้ทันทีจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ สำหรับคำสั่งซื้อขายที่ส่งเข้ามาในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้เปิดทำการ คำสั่งจะถูกจัดเรียงตามลำดับเวลาที่ได้ส่งคำสั่งเข้ามา และจะถูกส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาดเปิดทำการ
5.
สามารถตรวจสอบราคาหุ้นใน Portfolio ของตัวเองได้ตลอดเวลา

ทำไมต้องซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต

• ด้านความปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล ด้วยระบบเข้ารหัสผ่าน 2 ชั้น และเสริมด้วยระบบ Secure Sockets Layer : SSL ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันข้อมูลการซื้อขายและข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

• ความสะดวกสบาย สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งที่บ้าน,ที่ทำงาน,ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่

• ไม่มีข้อจำกัดเวลาการส่งคำสั่งซื้อขาย สามารถส่งคำสั่งได้ตลอด 24 ชั่วโมงแม้ช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการ

หากคุณส่งคำสั่งในช่วงที่ ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการ คำสั่งของคุณก็จะส่งตรงสู่ตลาดหลักทรัพย์ คุณสามารถตรวจสอบสถานะคำสั่งได้ทันทีจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ สำหรับคำสั่งซื้อขายที่ส่งเข้ามาในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้เปิดทำการ คำสั่งของคุณก็จะถูกจัดเรียงตามลำดับเวลาที่คุณส่งคำสั่งเข้ามา และจะถูกส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาดเปิดทำการ


การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
1. ขั้นตอนการขอเปิดบัญชี

1.1 ติดต่อ ส่วนค้าหลักทรัพย์ออนไลน์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้บริการกรอกแบบฟอร์มการขอเปิดบัญชี
โดย  โทร. 0-2670-8690-5 ที่อยู่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 1,2 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
1.2 เข้าลงทะเบียน( Account Registration)  ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  โดย คลิ๊กที่นี่

2. เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี

บุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประชาชน  หรือ สำเนา Passport
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการทำ ATS (Auto System)
- สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
นิติบุคคล
- สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา Passport ของผู้มีอำนาจ
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจ
- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ( ซึ่งยังไม่หมดอายุ ) จากกระทรวงพาณิชย์
- หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน
- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนา Passport ของผู้รับมอบอำนาจ
- รายชื่อผู้ถือหุ้น ( บอจ.5 ) หรือรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 รายแรก
- สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการทำ ATS
- สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

3. การพิจารณาวงเงิน
- บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติวงเงินสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
โดยหลักฐานในการพิจารณาประกอบกับ หลักฐานทางการเงินที่ได้รับจากท่านและประวัติการติดต่อกับทางบริษัทฯ ( ถ้ามี ) ทั้งนี้หากท่านมีบัญชี ซื้อขายหลักทรัพย์กับทางบริษัทฯ อยู่แล้ว ทางบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติวงเงินรวมจากทุกบัญชีของท่าน

4. การอนุมัติการเปิดบัญชี
-
หลังจากที่บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมและอนุมัติการเปิดบัญชีให้แก่ท่านแล้ว ทางบริษัทฯจะมีจดหมายแจ้งการเปิดบัญชีพร้อมแจ้ง เลขที่บัญชีในการซื้อขายหลักทรัพย์ และ Register code ตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ให้ไว้ ให้ลูกค้าเข้ามา ลงทะเบียน Online เพื่อกำหนด Password และ Pin code ตามLink นี้ https://itrade.cimbsecurities.co.th/Registration.aspx
โดยระบุเลขที่บัญชี และ Register code ที่ได้รับทางไปรษณีย์ หรือ Email ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร

5. การฝากหลักประกัน ลูกค้าสามารถแจ้งฝากหลักประกัน โดยแจ้งให้ บริษัทตัดจากบัญชี ATS ที่ลูกค้าได้สมัครใช้บริการไว้
หรือทำรายการโดยใช้ ระบบ Bill Payment คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
https://www.cimbsecurities.co.th/billpayment.php

6. การชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์
ลูกค้าจะต้องใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ( ATS) ในการรับ/ชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น
ซึ่งท่านสามารถเลือกใช้บริการ ATS ของธนาคารต่าง ๆ ได้ดังนี้

ธนาคาร  
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BAY
 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BBL
 ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) CIMBT
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KBANK
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTB
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) SCB
 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) TBANK
 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB
 ธนาคาร ยูโอบี จำกัด UOB

กรณีลูกค้ามีการผิดนัดชำระ (Overdue) ทางบริษัทจะดำเนินการ Lock buy โดยลูกค้าจะไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อได้ และ กรณี ลูกค้าที่ใช้ระบบออนไลน์ ในการส่งคำสั่งในช่วงตลาดปิดทำการ (Overnight order) รายการคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ Overdue จะถูก reject ออกจากระบบในช่วงเช้า
                       
7. เงื่อนไขในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์
- ท่านสามารถสอบถามข้อสงสัยหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ระบบออนไลน์ โทร. 0-2670-8690-5
 
8 . วิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
- การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งเชื่อมต่อกับระบบของ Settrade สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

 
 
 
CIMB Group |

All Right Reserved. Copyrights 2010 © CIMB Securities (Thailand) Co.,Ltd.